Downloads:


Hier kun je de te downloaden bestanden vinden: Gerberfiles van de PCB's, schema's, Hex-files voor de S€M-Controller en Led-displays en PDF-documenten waarin wordt uitgelegd hoe de diverse WiFly-modules moeten worden geconfigureerd.